Vi följer noga vad myndigheter, Riksidrottsförbundet och Svensk volleyboll beslutar och rekommenderar. I nuläget hoppas vi på det bästa och siktar på att kunna genomföra de arrangemang vi har planerat i sommar, om än kanske med vissa restriktioner.

Till BeachAid Camp har vi ett 70-tal personer anmälda (inkl tränare). Med nuvarande restriktioner kan vi inte genomföra det, men vi avvaktar och lämnar besked senast den 31 maj.