Det ser lovande ut! Med de nya restriktioner som gäller från 1 juni räknar vi med att kunna genomföra både BeachAid Camp och BeachAid Week på Bödagården.Vi avvaktar ytterligare hur situationen utvecklas och vilka speciella restriktioner som kommer att gälla för idrotten, men vi är inställda på att genomföra dessa arrangemang om än inte som vanligt.
Därför väntar vi med att bestämma vilka turneringar vi kommer att köra under BeachAid Week (v 29) tills vi vet lite mer. Publiceras på vår hemsida och genom utskick. Utöver det kan det också bli några lokala BeachAid-turneringar i sommar, se under turneringar där vi lägger upp dem efter hand som vi vet hur de kan genomföras.
Vi har blivit tilldelade rankinggrundande tävlingar av Svensk volleyboll i anslutning till dessa veckor. De finns i ”Säsongskalendern” hos Svensk volleyboll.